diqqətəlayiq

diqqətəlayiq
sif. Diqqət verilməyə layiq olan; çox maraqlı. Şəhərin diqqətəlayiq yerləri. Diqqətəlayiq hadisə. – <N. Nərimanov «Bahadır və Sona» əsərində> həm də diqqətəlayiq bir mütəfəkkir kimi meydana çıxmışdır. M. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • diqqət — is. <ər.> 1. Fikrin, yaxud görmə və eşitmə qüvvəsinin bir obyektə tərəf yönəlməsi və onun ətrafında cəmlənməsi. Diqqətə layiq olmaq. – Molla kitabı oxuyurdu və kəndlilər diqqət ilə qulaq asırdılar. C. M.. Diqqət etmək (eləmək) – bax diqqət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətəşayan — <ər. diqqət və fars. . . . şayan> Bax diqqətəlayiq. Nə könül doydu, nə göz gül üzünə baxmaqdan; Öylə ki, əksi rüxün diqqətəşayandı sənin. Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şayani-diqqət — sif. köhn. kit. bax diqqətəlayiq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şayan — f. layiq, münasib, yaraşan. Şayani diqqət ّ diqqətəlayiq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • görkəmli — sif. 1. Bu və ya başqa cür görünüşü, görkəmi, siması olan; görünən. Xəstə görkəmli. Sağlam görkəmli. – Onların əvəzinə Tapdıq, özünə yaxınlaşan kərtənkələ görkəmli birisini və onun bıçaq kimi süngüsünü gördü. Ə. Ə.. Hər ikisi qızların bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görməli — sif. 1. Görülməsi lazım olan, görülməsi, yerinə yetirilməsi vacib və zəruri olan. Görməli iş. 2. məc. Görməyə, baxmağa dəyər, diqqətəlayiq, ən yaxşı. Şəhərimizin görməli yerləri. Görməli abidələr. – <Qızyetər Yarməmmədə:> Bəri gəl, görməli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • soraq — is. Axtarma, arama, soruşma, soruşub bilmə (öyrənmə, xəbər tutma); soruşmaqla öyrənilən şey, xəbər, məlumat. Xucuklu Mahmudbəy çoxdandı ki, Nəbinin sorağında idi. «Qaçaq Nəbi». // Biri haqqında məlumat, xəbər. <Ümid nazirə:> Bəs sizin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səsləşmək — 1. qarş. Bir birini səsləmək. Qızlar bir biri ilə səsləşdilər. – Hər evdən şən bir gənc səsi eşidilirdi. Səsləşdik. Ç.. // Səs səsə vermək, səslərini çıxarmaq (çoxları haqqında). Zərnişanın eyvanın yarısı boyda düzəltdirdiyi arakəsmə qəfəsdəki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəmiyyətsiz — sif. Əhəmiyyəti olmayan, heç bir qiyməti olmayan, nəzərə çarpmayacaq dərəcədə kiçik, cüzi, dəyərsiz, ciddi olmayan, diqqətəlayiq olmayan. Əhəmiyyətsiz məsələ. Əhəmiyyətsiz iş. Əhəmiyyətsiz yara. Əhəmiyyətsiz şey üstündə mübahisə. – <Cəmil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəmiyyətsizlik — is. Qiymətsizlik, qeyri mühümlük, cüzilik, qeyri ciddilik, diqqətəlayiq olmama. Məsələnin əhəmiyyətsizliyi. Hadisənin əhəmiyyətsizliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”